Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

Akce Památky : pro kulturní dědictví a zábavu - www.akcepamatky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky jednoho z programů Hnutí Brontosaurus, zaměřeného na ochranu kulturního dědictví. Přehled pořádaných akcí a vybraných lokalit, informace pro organizátory.

Publisher: Hnutí Brontosaurus

preview

Analýza 17. listopadu 1989 - casodej.cz/analyza17.htm [archived version]

Annotation (czech only): Obsahem stránky je text politického vězně a publicisty Miroslava Dolejšího, podle něhož byla sametová revoluce předem dohodnuté předání moci mezi komunistickými tajnými službami a špičkami disentu. Součástí jsou také texty občanského sdružení Časoděj.

Publisher: Časoděj

preview

Antikomplex - antikomplex.cz [archived version]

Annotation (czech only): Hnutí hlásící se k ideji otevřené společnosti. Informace o soužití čs. národa s německou menšinou s důrazem na odsun sudetských Němců po 2. sv. válce

Publisher: Antikomplex

preview

Antologie ideologických textů : Ústav pro studium totalitních režimů - www.ustrcr.cz/cs/antologie-ideologickych-textu [archived version]

Annotation (czech only): Webová interaktivní učebnice. Obsahuje ukázky textů, jež sehrály významnou roli v kontextu komunistické kulturní politiky

Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů

preview

ARA - Asociace recentní archeologie - 18-21century.com [archived version]

Annotation (czech only): Asociace recentní archeologie je občanské sdružení s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. - 21. století.

Publisher: Asociace recentní archeologie

preview

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž - www.zamek-kromeriz.cz [archived version]

Annotation (czech only): Oficiální stránky zámku poskytují informace o zámku a zahradách pro návštěvníky. Součástí stránek je také fotogalerie či přehled kulturních akcí.

Publisher: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Kroměříži

preview

Arcis : open archaeological database - arcis.ff.cuni.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky jsou doplňkem k tištěným publikacím o archeologickém výzkumu v jižním Uzbekistánu. Obsahují informace a články o výzkumu a databázi archeologických nálezů.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii

preview

Arcivévoda František Ferdinand Rakouský - d'Este - franzferdinand.cz [archived version]

Annotation (czech only): Životopisné údaje o Františku Ferdinandovi a jeho rodině. Součástí jsou informace o historickém vývoji Rakouska-Uherska a císařském a královském vojsku, zvukový záznam císařské hymny, fotogalerie

Publisher: Lukšíček, Michal

preview

Archaia - www.archaia.cz [archived version]

Annotation (czech only): Sdružení zajišťuje záchranné archeologické výzkumy, aktivity v oblasti archeologické památkové péče a vědecké projekty. Zahrnuty jsou informace o lokalitách, kterých se dotkl archeologický výzkum

Publisher: Archaia

preview

Archaia Brno : obecně prospěšná společnost - archaiabrno.org [archived version]

Annotation (czech only): Nezisková společnost, jejímž posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek na území Moravského kraje. Součástí je popis projektů a fotogalerie

Publisher: Merta, David - Archaia Brno

preview

Archeologické centrum Olomouc - www.ac-olomouc.cz [archived version]

Annotation (czech only): Příspěvková organizace, jejímž cílem je záchrana movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Součástí jsou nálezové zprávy, fotogalerie

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

preview

Archeologické výzkumy ve Znojmě - Hradišti - www.znojmo-hradiste-archeo.wz.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o výzkumu, historii Hradiště, archeologické praxi a památkách v okolí. Součástí odborné články a fotogalerie.

Publisher: Bílek, Libor; Kováčik, Josef

preview

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno - www.arub.cz [archived version]

Annotation (czech only): Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

preview

Archeologie a památky on-line - geo-cz.com/online/ [archived version]

Annotation (czech only): Zdroj informuje o archeologických výzkumech a o dokumentaci památek na území České republiky

Publisher: Šindelář, Jiří

preview

Archeologie na dálnici D47 : projekt záchrany kulturního dědictví - www.archeologied47.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o archeologickém výzkumu provedeném na archeologicky aktivním území. Součástí je kartografický materiál a přehled provedených výzkumů.

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

preview

Archeologie na dosah - www.archeologienadosah.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky zaměřené na prezentaci archeologie, pravěkých a starověkých dějin a archeologického kulturního dědictví pro širokou veřejnost; informace o oboru archeologie, metodika, vzdělávací programy, přednášky.

Publisher: Národní muzeum

preview

Archivnictví - archivnictvi.ic.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o archivnictví, metodologii práce archiváře a novinkách z této oblasti se zaměřením na jihočeské archivy

Publisher: Státní okresní archiv Strakonice

preview

Asociace učitelů dějepisu České republiky - www.asud.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky profesního sdružení, které usiluje o prosazování zájmů předmětu i potřeb jeho učitelů. Informace o asociaci a její činnosti, aktuality, články, informace o učebnicích a učebních pomůckách.

Publisher: Asociace učitelů dějepisu ČR

preview

Bellum.cz : slavné bitvy českých dějin - www.bellum.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky o slavných bitvách, které se odehrály na území českého státu. Součástí seznam bitev a galerie.

Publisher: Kovář, Petr

preview

Bivojova heraldika - heraldikus.wz.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky o heraldice, jsou rozděleny na část s články o heraldice a genealogii a na erbovníky - občanské, společností, zemské, rodové, církevní a městské.

Publisher: Kovář, Libor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020