Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

Advanced Architectures in Photonics ... (AAP) - aap-conference.com [archived version]

Annotation (czech only): Stránky konference zaměřené na výzkum alikované optiky a zejména pak fotoniky. Součástí organizační informace. Obsahuje Proceedings of the Advanced Architectures in Photonics s plnými texty.

Publisher: Involved

preview

Alien_MasterMynd Astro - alien-mastermynd.com [archived version]

Annotation (czech only): Informace a amatérské astrofotografie doplněné o fotografie krajiny a fotoexperimenty.

Publisher: Kosovec, Petr

preview

Archeoastronomické otazníky - eldar.cz/archeoas/ [archived version]

Annotation (czech only): Informace o archeoastronomické problematice, zkušenostech našich předků s pozorováním vesmíru

Publisher: Pritulová, Miroslava

preview

Astro nukl fyzika - astronuklfyzika.cz [archived version]

Annotation (czech only): Příspěvky z jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky. Část věnována oblasti kultury, duchovní hudbě a okrajově i společenským stanoviskům.

Publisher: Ullmann, Vojtěch

preview

Astrofotografie - www.astronom.cz/deavi/ [archived version]

Annotation (czech only): Amatérské fotografie a informace z oblasti astronomie.

Publisher: Kraft, David

preview

Astromapa - www.astromapa.info [archived version]

Annotation (czech only): Interaktivní zdroj s informacemi o hvězdné obloze, astronomii a mapování vesmíru aj.

Publisher: Staněk, Julius

preview

Astronomia - astronomia.zcu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Ucelené informace o Sluneční soustavě, planetách, hvězdách, mlhovinách, hvězdokupách, galaxií apod.

Publisher: Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta

preview

Astronomická olympiáda - olympiada.astro.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o celorepublikové astronomické olympiádě určené pro žáky základních a středních škol. Organizace soutěže, informace o proběhlých ročnících, statistiky

Publisher: Česká astronomická společnost

preview

Astronomický slovníček - projekty.astro.cz/adict/ [archived version]

Annotation (czech only): Webový astronomický slovníček obsahující hesla v pěti jazycích

Publisher: Česká astronomická společnost

preview

Astronomický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i. - asu.cas.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky vědeckovýzkumného ústavu a observatoře, specializované sekce pro veřejnost, odborníky, děti a mládež. Informace o pozorování oblohy, světelném znečištění, vědecké činnosti, oceněných pracovnících

Publisher: Akademie věd ČR. Astronomický ústav

preview

Astronomie - grecner.cz/astro/ [archived version]

Annotation (czech only): Informace o astronomické technice amatérských astronomů. Manuály, fotodokumentace

Publisher: Grečner, Jan

preview

Astrophotography gallery : by Martin Vyhlídal - dslr-astrophotography.cz [archived version]

Annotation (czech only): Astrofotografické snímky z pozorování amatérského fotografa Martina Vyhlídala.

Publisher: Vyhlídal, Martin

preview

Astropis : astronomický časopis - astropis.cz [archived version]

Annotation (czech only): Časopis obsahující popularizační přehledové články ze všech oblastí astronomie a příbuzných oborů přírodních věd, články věnované praktickému pozorování hvězdné oblohy, novinky z vědy a recenze. Součástí on-line přílohy. Plný text dostupný do roku 2003. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Společnost Astropis

preview

Bačkorová astronomie - bardon.cz [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky o aktivitách amatérského astronoma Zdeňka Bardona přináší krom popisu technického zázemí i soubory fotografií hvězd a sluneční soustavy

Publisher: Bardon, Zdeněk

preview

Blog - Milan Petřík (bigbloger.lidovky.cz) - petrik.bigbloger.lidovky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Blog věnovaný tématům z astronomie, biologie a fyziky

Publisher: Petřík, Milan

preview

Bulletin of applied mechanics - bulletin-am.cz [archived version]

Annotation (czech only): Časopis zaměřený na aplikovanou mechaniku, mechaniku materiálů a biomechaniku.

Publisher: ČVUT. Fakulta strojní

preview

conVerter - převody jednotek - www.converter.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky obsahují aplikaci Coverter, která usnadňuje převod fyzikálních jednotek, dále informace o slavných fyzicích a Nobelových cenách.

Publisher: Bureš, Jiří

preview

Česká akustická společnost - www.czakustika.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o společnosti, akustickém semináři, součástí časopis Akustické listy.

Publisher: Česká akustická společnost

preview

Česká astronomická společnost - www.astro.cz [archived version]

Annotation (czech only): Server České astronomické společnosti. Obsahuje články, informace o akcích, úkazech na obloze, apod.

Publisher: Česká astronomická společnost

preview

Česká fyzikální společnost - www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/ [archived version]

Annotation (czech only): Stránky odborné sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Informace o její organizaci, činnosti, pořádaných akcích a udílení ceny Milana Odehnala.

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká fyzikální společnost

1 2 3 4 5
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020