Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

300 let Ježíšova kostela v Těšíně - jezisuvkostel.estranky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o historii a současnosti Ježíšova kostela v Polském Těšíně, zásadního místa slezského protestantství

Publisher: Slezská církev evangelická augsburského vyznání

preview

Acta Universitatis Carolinae Theologica - www.theologica.cz [archived version]

Annotation (czech only): Recenzovaný časopis, jehož cílem je seznamovat odbornou veřejnost jak se současnou nejen českou a nejen katolickou teologickou produkcí, případně také se studiemi jiných disciplín, které jsou pro teologické bádání relevantní.

Publisher: Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta

preview

Agora Metaphysica - agora.metaphysica.skaut.org [archived version]

Annotation (czech only): Kritická diskuze o filozofických tématech. Dialogy, články a eseje

Publisher: Novák, Lukáš

preview

Aither : časopis/journal - www.aither.cz/casopis/ [archived version]

Annotation (czech only): Odborný časopis publikující studie věnované starší řecké a latinské filozofii.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

preview

Al-islam.cz - al-islam.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky o islámu, základech jeho víry a náhledu na společnost. Součástí je výklad Koránu a jeho plné znění v několika překladech, plné texty knih a časopis Hlas.

Publisher: Řezníček, Martin

preview

Amor Vacui - zápisky z cesty - kojot.name [archived version]

Annotation (czech only): Weblog, filozofující eseje na různá témata - magie, filozofie, psychologie; ukázky poezie.

Publisher: Polák, Jaroslav A.

preview

Antiochia - antiochia.cz [archived version]

Annotation (czech only): Křesťanské společenství, které se zaměřuje na oblasti, kde se vytrácí živá víra a skrze modlitby, legraci, hry, společenství a duchovní rozhovory ukazují křesťanství těm, kdo jej neznají. Součástí texty o evangelizaci, divadelní hry a písně používané na Antiochii.

Publisher: FARKA Drahotuše

preview

Apologia : co se vám nelíbilo na Katolické církvi a báli jste se zeptat - apo-logia.blogspot.cz [archived version]

Annotation (czech only): Blog katolického kněze vysvětlující postoje katolické víry; autor současně píše i osobněji laděný blog Gelenius

Publisher: Vopřada, David

preview

Apoštolská církev : Česká republika - apostolskacirkev.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky obsahují informace o Apoštolské církvi, její organizaci, činnosti a učení.

Publisher: Apoštolská církev

preview

Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice - www.exarchat.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky apoštolského exarchátu obsahující informace o organizaci a farnostech Řeckokatolické církve v České republice, součástí stránek Zpravodaj Exarchát.

Publisher: Řeckokatolická církev. Apoštolský exarchát

preview

Arcibiskupské gymnázium v Praze - www.arcig.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky církevního gymnázia obsahují kromě provozních informací o škole také přehled duchovních aktivit a zájmových činností.

Publisher: Arcibiskupské gymnázium v Praze

preview

Arcibiskupský seminář - www.arcs.cuni.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky semináře, jehož činnost spočívá ve výchově budoucích kněží. Informace o semináři, kněžském povolání nebo aktuality z dění v semináři.

Publisher: Univerzita Karlova. Arcibiskupský seminář

preview

Arcidiecéze olomoucká - ado.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky olomouckého arcibiskupství. Informace o arcidiecézi, akcích, bohoslužbách, charitě a pastoračních centrech.

Publisher: Arcibiskupství olomoucké

preview

Archiv Jana Patočky : AJP - ajp.cuni.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky o českém filozofovi Janu Patočkovi, součástí jeho životopis, bibliografie a sekundární literatura.

Publisher: Akademie věd ČR. Filosofický ústav

preview

Asociace nemocničních kaplanů - www.nemocnicnikaplan.cz [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky asociace zabývající se duchovní službou v nemocnicích. Informace pro vedení nemocnic i pro veřejnost, odborné články a tiskové zprávy z této oblasti.

Publisher: Asociace nemocničních kaplanů

preview

Baraka - baraka.cz [archived version]

Annotation (czech only): Aktivity zen buddhisty a muzikoterapeuta Vlastimila Marka. Elektronická verze někdejších tištěných časopisů Baraka a Mana. Osobní stránky a blog

Publisher: Marek, Vlastimil

preview

Bazilika Minor S. Vavřinec a Svatá Zdislava, Farnost Jablonné v Podještědí - www.zdislava.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky farnosti s kostelem sv. Vavřince a Zdislavy, který je zařazen mezi národní kulturní památky. Informace o farnosti, bazilice, klášteře a životě svaté Zdislavy. Přehled pořádaných událostí.

Publisher: Římskokatolická farnost - děkanství Jablonné v Podještědí

preview

Bible : překlad 21. století - bible21.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace a text moderního českého překladu Bible, známého jako Překlad 21. století, vzniklého pod vedením Alexandra Fleka. Knižní verze vyšla v roce 2009

Publisher: Nadační fond Nové Bible kralické

preview

Bibliotheca.wz.cz - bibliotheca.wz.cz [archived version]

Annotation (czech only): Bibliografie českých překladů filozofických děl z období pozdní antiky a středověku. Součástí stránek také informace o encyklopediích, odborných periodikách a vědcích, kteří se zabývají historií filozofie

Publisher: Lička, Lukáš

preview

Biskupství brněnské - www.biskupstvi.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o biskupství, farnosti, aktuálním dění a přidružených organizacích.

Publisher: Biskupství brněnské

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020