Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

Abecedazahrady.cz - abecedazahrady.cz [archived version]

Annotation (czech only): Internetový portál věnující se problematice zahrad, zahrádkaření, pěstování zahradních rostlin. Obsahuje katalog zahradních rostlin

Publisher: Computer Press

preview

Acta Pruhoniciana - www.vukoz.cz/acta/ [archived version]

Annotation (czech only): Odborný multidisciplinární časopis zaměřený na tvorbu krajiny a okrasné zahradnictví. Původní práce základního i aplikovaného výzkumu. Plné texty od roku 2007, od roku 2013 vychází pouze v elektronické podobě.

Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

preview

Acta veterinaria Brno - actavet.vfu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Zemědělský časopis vědeckého charakteru obsahující původní vědecké práce v anglickém jazyce.

Publisher: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

preview

Agrární komora České republiky - www.agrocr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o činnosti Agrární komory ČR. Stanovy, organizační struktura, oficiální dokumenty

Publisher: Agrární komora ČR

preview

Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR : APIC-AK - apic-ak.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o zemědělské politice, výrobě a právu. Zprávy z oboru, oborového vzdělávání a dotačních programů

Publisher: Agrární komora ČR

preview

Agricultura tropica et subtropica - www.agriculturaits.czu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Mezinárodní odborný časopis v angličtině zaměřený na oblast tropického a subtropického zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Institut tropů a subtropů

preview

Agritech Science - agritech.cz [archived version]

Annotation (czech only): Odborné články věnující se problematice zemědělských technologií. Prezentace aktuálních poznatků z oblasti zemědělství a techniky

Publisher: Výzkumný ústav zemědělské techniky

preview

Agroenvi.cz : podpora rozvoje venkova : ochrana životního prostředí - agroenvi.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o rozvoji venkova a ochraně životního prostředí se zaměřením na zemědělství. Příslušná legislativa, informativní články, aktuality z oblasti vzdělávání státní správy

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

preview

Agromanuál : vše o přípravcích na ochranu rostlin - agromanual.cz [archived version]

Annotation (czech only): Oborové informace pro agronomy, s důrazem na témata spojená s ochranou rostlin (herbicidy, insekticidy, fungicidy, plevely a škůdci)

Publisher: Kurent

preview

Agronavigátor - agronavigator.cz [archived version]

Annotation (czech only): Univerzální zemědělský a potravinářský internetový informační portál Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

preview

Agronomická fakulta - af.mendelu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o fakultě, zaměstnancích, studiu, vědecké a výzkumné činnosti

Publisher: Mendelova univerzita. Agronomická fakulta

preview

Agroporadenství - agroporadenstvi.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace z oblasti zemědělství. Aktuality týkající se dotační politiky, vzdělávání, legislativy a organizace zemědělské produkce

Publisher: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

preview

Akva Portál : brána do světa akvaristiky - www.akvaportal.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o akvaristice a akvarijních rybách. Tematické články, atlas ryb, vodních rostlin a rybích nemocí

Publisher: Šifalda, Jiří

preview

Akvamalawi.com - akvamalawi.com [archived version]

Annotation (czech only): Portál z oblasti akvaristiky. Přináší kvalitní návody, tipy a rady formou živého fóra a článků

Publisher: Novák, Martin

preview

Akvarista.cz : vše o akvaristice, vše pro akvaristy - akvarista.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace ze světa akvaristiky - akvarijní ryby, jejich nemoci, akvarijní rostliny, ukázky akvárií, diskuse, články, reportáže, aj.

Publisher: Mžourek, Pavel

preview

Aquapage.cz - aquapage.cz [archived version]

Annotation (czech only): Akvaristické stránky zaměřené na předávání osobních zkušeností s chovem ryb a péčí o akvárium. Součástí je atlas akvarijních ryb, rostlin a živočichů

Publisher: Veškrna, Martin

preview

Aquatab - aquatab.net [archived version]

Annotation (czech only): Informace ze světa akvaristiky. Atlas ryb, články, blog, fotogalerie

Publisher: Plíštil, Jiří

preview

Arboretum Bílá Lhota - www.arboretumbilalhota.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky národní přírodní památky, arboreta, ve kterém se nachází asi 300 různých druhů dřevin. Informace o historii, druhové skladbě dřevin a návštěvnické informace.

Publisher: Vlastivědné muzeum v Olomouci

preview

Arboretum Sofronka - www.sofronka.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky výzkumného pracoviště a celosvětové sbírky borovic. Informace o arboretu, seznam druhů a fotografie.

Publisher: Sdružení přátel Arboreta Sofronka

preview

Arboristika : sekce péče o dřeviny - arboristika.cz [archived version]

Annotation (czech only): Specializovaná sekce SZKT, poskytuje mezinárodní certifikaci Evropský arborista; dále informace o projektech, pořádaných akcích, součástí odborné články a materiály.

Publisher: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

1 2 3 4 5 6 7 8 9
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020