Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

@muni.cz : on-line verze měsíčníku Masarykovy univerzity - www.online.muni.cz [archived version]

Annotation (czech only): Internetový magazín o vědě a výzkumu, osobnostech univerzity, studentském životě, akademickém sportu, publikacích a historii Masarykovy univerzity

Publisher: Masarykova univerzita

preview

19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu - www.ped.muni.cz/capv2011/ [archived version]

Annotation (czech only): Stránky konference konané v roce 2011 na téma smíšený design v pedagogickém výzkumu. Informace o konferenci, programu, součástí sborník z konference.

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta

preview

Adam.cz : zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže - www.adam.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky zaměřené na poskytování informací pro mladé lidi a organizace pracující s mládeží. Rozhovory, pozvánky, novinky, informace o vydaných knihách a soutěžích

Publisher: Česká rada dětí a mládeže

preview

Akademické centrum osobnostního rozvoje - www.acor.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Publisher: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

preview

Akademie múzických umění v Praze - amu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o akademii, činnosti, studiu, umění, vědě, výzkumu, studijních programech a dalším.

Publisher: Akademie múzických umění v Praze

preview

Alternativní školy - www.alternativniskoly.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o školách využívajících jiné metody vzdělávání a organizaci výuky. Obsahuje seznam a popis výukových směrů a programů věnující se alternativnímu školství.

Publisher: Hrázská, Jana

preview

Apple ve školství - avs.vyuka.info [archived version]

Annotation (czech only): Stránky zaměřené na využití výpočetní techniky, zejména pak iPad a Apple při výuce. Obsahuje návody a školení.

Publisher: Klubal, Libor

preview

Archiv vítězných prací SOČ - soc.nidm.cz/archiv/ [archived version]

Annotation (czech only): Webový archiv obsahující vítězné odborné práce studentů projektu Středoškolská odborná činnost

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

preview

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR : AIVD - www.aivd.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky profesní asociace zaměřené na vzdělávání dospělých. Obsahuje základní dokumenty, pravidla, jednací řád, tiskové zprávy, info o odborné literatuře. Součástí informace o pořádaných akcích, projektech.

Publisher: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

preview

Asociace jazykových škol a agentur ČR : AJŠA - www.ajsa.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky asociace, jejímž posláním je zdokonalovat jazykové vzdělávání v ČR. Informace o asociaci a akcích, součástí časopis Challenge.

Publisher: Asociace jazykových škol a agentur ČR

preview

Asociace lesních mateřských škol - lesnims.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky vzdělávací instituce, která sdružuje organizace a jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Informace o historii, standardech, legislativě, projektech, konkrétních školkách.

Publisher: Asociace lesních mateřských škol

preview

Asociace logopedů ve školství o.s. - www.alos.cz [archived version]

Annotation (czech only): Sdružení logopedů ve školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu. Informace o asociaci, programech, aktualitách a akcích.

Publisher: Asociace logopedů ve školství

preview

Asociace předškolní výchovy - asociacepredskolnivychovy.estranky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky dobrovolného zájmového sdružení zabývajícího se pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Informace o asociaci a připravovaných akcí, součástí je Zpravodaj - občasník.

Publisher: Asociace předškolní výchovy

preview

Asociace speciálních pedagogů ČR - aspcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o organizaci sdružující speciální pedagogy, kteří se zabývají speciální pedagogikou. Součástí aktuality z konferencí a změn v oboru.

Publisher: Asociace speciálních pedagogů ČR

preview

Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s. : ASK ČR - askcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky nepolitického mládežnického sdružení, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže. Informace o asociaci, aktuálním dění, součástí regionální informace z oblastí, které by mohli mladé lidi zajímat a zpravodaj asociace.

Publisher: Asociace středoškolských klubů ČR

preview

Asociace vysokoškolských poradců - www.asociacevsp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky neziskové organizace sdružující akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách poskytující poradenské služby. Součástí organizační struktura, řešené projekty, pořádané konferencea konference, oborové publikace, adresář VŠ poraden.

Publisher: Asociace vysokoškolských poradců

preview

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami - www.augustin-uhk.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Publisher: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

preview

Babylon - ibabylon.cz [archived version]

Annotation (czech only): Studentský časopis zaměřený na vysokoškolské prostředí pokrývající oblast studentských témat a zájmů - výuku, politické události, kulturu, názory, polemiku a studentskou literární činnost. Plné texty dostupné od roku 2003.

Publisher: Studentský spolek Babylon

preview

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna - www.bigy-cb.cz/bigy/ [archived version]

Annotation (czech only): Stránky církevního gymnázia zahrnují kromě provozních informací o škole i přehled duchovních aktivit a zájmových činností.

Publisher: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

preview

Blogy Metodického portálu - blog.rvp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Blogy Digitálních učebních materiálů umožňují komunikační prostor pro sdílení zkušeností, výměnu názorů a možnost podílet se na vývoji a zdokonalování obsahu portálu

Publisher: Výzkumný ústav pedagogický v Praze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020