Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

"Fajné stromy", aneb, Zajímavé dřeviny kolem nás - fajnestromy.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o památných, vzácných a zajímavých stromech, seznam byl vytvořen na základě individuálního výběru autora

Publisher: Dlouhý, Bohdan

preview

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae - www.aemnp.eu [archived version]

Annotation (czech only): Odborný časopis z oblasti entomologie v angličtině. Plné texty jsou dostupné od roku 2005.

Publisher: Národní muzeum

preview

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o organizační struktuře, příslušné legislativě a projektech agentury věnující se péči a ochraně přírody a krajiny ČR, součástí je fotogalerie rostlin a živočichů

Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

preview

Achatina web : chov afrických šneků Achatina achatina - www.achatinaweb.cz [archived version]

Annotation (czech only): Rady a návody o chovu afrických šneků rodu Achatina, součástí stránek fotogalerie.

Publisher: Ščuková, Petra

preview

Alej roku - www.alejroku.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky ankety, ve které lidé každoročně vybírají nejhezčí alej. Obsahuje fotografie alejí, jejich zeměpisnou polohu a stručné informace.

Publisher: Arnika

preview

Aliance Nebe nad Ostravou - nebenadostravou.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky neformálního společenství lidí, které poukazují na kritický stav ovzduší na Ostravsku způsobený činností ocelářské korporace ArcelorMittal. Součástí je podrobný vývoj případu, výzva spoluobčanů ke spolupráci, poradna, tiskové zprávy.

Publisher: Frank Bold Society

preview

Aranearium - aranearium.cz [archived version]

Annotation (czech only): Zdroj obsahuje informace o pavoucích, jejich třídění, chování a anatomii. Součástí je i bohatá fotogalerie

Publisher: Marik, Ivan

preview

Arnika - arnika.org [archived version]

Annotation (czech only): Nezisková organizace usilující o zlepšení životního prostředí. Informace o aktivitách sdružení, výroční zprávy a fotogalerie z akcí

Publisher: Arnika

preview

Asociace strážců přírody chráněných území ČR - strazprirody.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o programové a pracovní náplni, stanovách, poslání a povinnostech stráže přírody. Starší verze přístupná z archivu na http://asociace.krnap.cz

Publisher: Asociace strážců přírody chráněných území ČR

preview

Auto*mat - auto-mat.cz [archived version]

Annotation (czech only): Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu podporující rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy v Praze. Zahrnuty jsou články o dopravní situaci v Praze, fotogalerie

Publisher: Auto*mat

preview

Balcanica.info : obojživelníci a plazi Balkánu - cs.balcanica.info [archived version]

Annotation (czech only): Zdroj mapuje variabilitu a rozšíření obojživelníků a plazů na Balkánském poloostrově. Součástí informace o druzích a bohatá fotogalerie.

Publisher: Balej, Petr; Jablonski, Daniel

preview

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. : BFÚ - www.ibp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky Biofyzikálního ústavu AV ČR obsahují kromě obecných informací o struktuře instituce především obsáhlé výzkumné zprávy

Publisher: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

preview

Biolib - www.biolib.cz [archived version]

Annotation (czech only): Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů. Zahrnut je taxonomický systém, galerie fotografií, výkladový a překladový slovník, databáze biotopů a chráněných území, odkazů, diskuzní fórum apod.

Publisher: Zicha, Ondřej

preview

Biologická olympiáda - www.biologickaolympiada.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky soutěže zaměřené na přírodopisné a biologické znalosti. Součásti jsou studijní texty, ukázky testů, harmonogram zkoušek.

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze

preview

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - www.natur.cuni.cz/biologie/ [archived version]

Annotation (czech only): Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

preview

Biologie - mujweb.cz/Veda/biologie/index.htm [archived version]

Annotation (czech only): Přináší obecné informace z oblasti biologie, určeno všem zájemcům o přírodu a biologii

Publisher: Kuklíková, Radka

preview

Biomach, výpisky z biologie - www.biomach.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky tvořené studenty Přírodovědecké fakulty UK pokrývající učivo středoškolské biologie. Součástí stránek testy a doprovodné materiály.

Publisher: Macháček, Tomáš

preview

Biotechnologická společnost - bts.vscht.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky neziskové organizace sdružující zájemce o biotechnologie. Informace o společnosti a aktuality z oblasti biotechnologií.

Publisher: Biotechnologická společnost

preview

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. - www.ibt.cas.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky ústavu, který se zabývá základním výzkumem v oblasti molekulárně biologických věd. Informace o ústavu a jeho výzkumu, aktuality.

Publisher: Akademie věd ČR. Biotechnologický ústav

preview

Biotox - www.biotox.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o přírodních látkách s farmaceutickým nebo toxikologickým významem a jejich vlivu na lidský organismus. Obsahuje herbář s kresbami rostlin, seznam drog rostlinného původu, průvodce přírodními látkami a vyhledávací databázi E symbolů

Publisher: Krmenčík, Pavel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020