Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

20 let české pomoci - www.ceskapomoc.cz [archived version]

Annotation (czech only): Přehled českých neziskových organizací zapojených do mezinárodní rozvojové a humanitární pomoci zemím z celého světa

Publisher: Člověk v tísni

preview

Adopce.com : projekt náhradní rodinné péče - www.adopce.com [archived version]

Annotation (czech only): Stránky projektu, který se zabývá problematikou adopce apěstounské péče. Vysvětlení základních pojmů, orientace v platné legislativě, podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče, součástí poradna.

Publisher: Spolu dětem

preview

Agentura pro sociální začleňování - www.socialni-zaclenovani.cz [archived version]

Annotation (czech only): Agentura usiluje o plnou integraci sociálně vyloučených obyvatel a zajištění rovného přístupu ke vzdělání, zaměstnání a sociálním službám a prevenci sociálně patologických jevů. Informace o spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi na místní úrovni

Publisher: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

preview

Aisis - www.aisis.cz [archived version]

Annotation (czech only): Občanské sdružení realizující obecně prospěšné programy. Informace o projektech a o nabídce pro školy, firmy a neziskové organizace.

Publisher: AISIS

preview

Alfabet.cz : informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením - www.alfabet.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informační portál pro rodiče ohledně různých životních situacích, které mohou nastat při péči o zdravotně postižené děti (péče, bydlení, sociální pomoc, zaměstnávání pečujících osob...)

Publisher: Alfa Human Service

preview

Alternativa 50+ - alternativaplus.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky obecně prospěšné společnosti, která se zaměřuje na boj proti věkové diskriminaci. Společnost poskytuje poradenství a podporu na trhu práce, vzdělávací služby, informační, osvětové a lobbyingové aktivity.

Publisher: Alternativa 50+

preview

Aperio - společnost pro zdravé rodičovství - aperio.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o aktivitách sdružení Aperio, které se zabývá postavením rodiny ve společnosti a porodnickou tématikou

Publisher: Aperio - společnost pro zdravé rodičovství

preview

Asociace debatních klubů České republiky - debatovani.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky nevládní neziskovou organizací, sdružením debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Informace o asociaci, debatní lize, projektech, reprezentaci a aktuálním dění.

Publisher: Asociace debatních klubů ČR

preview

Asociace komunitních nadací v ČR - akncr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky asociace sdružující komunitní nadace v České republice. Informace o organizaci, členské základně a projektech.

Publisher: Asociace komunitních nadací ČR

preview

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s. - amrp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky Asociace manželských a rodinných poradců ČR, jejímž cílem je udržovat a zvyšovat profesní kompetence psychologů a sociálních pracovníků

Publisher: Asociace manželských a rodinných poradců

preview

Asociace mediátorů České republiky - www.amcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky obsahují informace o asociaci, probíhajících a realizovaných projektech, vysvětlení, co je to mediace a příklady z praxe, seznam akreditovaných mediátorů.

Publisher: Asociace mediátorů ČR

preview

Asociace náhradních rodin České republiky : ANR ČR - www.anrcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Web neziskové organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů - pěstounů a adoptivních rodičů - z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Publisher: Asociace náhradních rodin ČR

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy - www.annojck.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje : ANNOJMK - www.annojmk.cz [archived version]

Annotation (czech only): Web sdružující nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji. V jeho rámci je poskytováno i právní, daňové, grantové a učetní poradenství.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje : ANNOLK - www.annolk.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky asociace, jejímž cílem je mimo jiné výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

preview

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice - www.asociacenno.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o asociaci sdružující nestátní neziskové organizace v České republice. Přehled činnosti, projektů a členských organizací.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

preview

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje : ANNOZK - www.annozk.cz [archived version]

Annotation (czech only): Asociace podporující neziskový sektor v obcích a městech Zlínského kraje. Zastupuje a prosazuje zájmy NNO Zlínského kraje ve vládních a ústředních orgánech veřejné správy a celorepublikových zastřešujících orgánech neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Publisher: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

preview

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje : ANNA KK - www.annakk.cz [archived version]

Annotation (czech only): Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Karlovarském kraji. Dlouhodobým cílem Asociace je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Publisher: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

preview

Asociace občanských poraden - obcanskeporadny.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o Asociaci občanských poraden, zřízené pro rozvoj sítě občanských poraden, poskytujících sociálně právní poradenství

Publisher: Asociace občanských poraden

preview

Asociace poradců pro pozůstalé - poradci-pro-pozustale.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky asociace podporující poradentství pro pozůstalé. Součástí podmínky členství, nabídka seminářů, články na dané téma.

Publisher: Asociace poradců pro pozůstalé

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020