Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

4Life - Pro život - stránky za lidská práva - Human Rights - 4life93.webnode.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky zabývající se ochranou lidských práv a obraně proti exekucím.

Publisher: Pelíšek, Jiří

preview

Adikia : bohyně bezpraví sestra Iusticie - adikia.cz [archived version]

Annotation (czech only): Kriticky laděné články a postřehy z oblasti dění okolo české justice, zejména ve vztahu její rozhodovací pravomoci v oblasti rodinného práva.

Publisher: Meszner, Luboš

preview

Aktuálně.eu - aktualne.eu [archived version]

Annotation (czech only): Články mapující politické a justiční kauzy zaměřené na neoprávněné exekuce, dění okolo kauzy známé jako justiční mafie, politické korupce spojené především s netransparentním nakládáním s veřejnými prostředky.

Publisher: Bajcár, Milan

preview

Amnesty International ČR - www.amnesty.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o Amnesty International v České republice, která dohlíží na dodržování lidských práv ve světě, a jejich současných projektech a kampaní

Publisher: Amnesty International ČR

preview

Aplikace práva : první autorský odborný časopis - www.aplikaceprava.cz [archived version]

Annotation (czech only): Elektronický právní časopis určený pro právní praxi i dalším zájemcům z řad laické veřejnosti se zájmem o právo.

Publisher: JUDr. Luboš Chalupa

preview

Asociace pro mezinárodní otázky - www.amo.cz [archived version]

Annotation (czech only): Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, jehož cílem je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Stránky obsahují Informace o asociaci a jejich činnostech v oblasti vzdělávání, mezinárodních projektů a výzkumu. Součástí jsou články a další publikované materiály

Publisher: Asociace pro mezinárodní otázky

preview

Balíček právní pomoci : Iuridicum Remedium - bpp.iure.cz [archived version]

Annotation (czech only): Právní pomoc lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni a nemají možnost právní obrany v případech porušení nebo ohrožení lidských práv

Publisher: Iuridicum Remedium

preview

Barmské centrum Praha - burma-center.org [archived version]

Annotation (czech only): Stránky Barmského centra Praha o problematice lidských práv v Barmě. Podpora tamních lidí a snaha zajistit jim základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Přehled stávajících a ukončených projektů, kampaní, tiskové zprávy

Publisher: Barmské centrum Praha

preview

Big brother awards.cz : lidská práva a technologie - www.slidilove.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky obsahují informace o technologiích, které se primárně využívají nebo je možné je zneužít ke shromažďování osobních údajů občanů. Součástí jsou i výsledky každoroční soutěže o největšího slídila pojmenované Big Brother Awards

Publisher: Iuridicum Remedium

preview

Blog - Aleš Hodina (blog.iDNES.cz) - hodina.blog.idnes.cz [archived version]

Annotation (czech only): Blog českého aktivisty za práva otců na výchovu dítěte. Komentáře soudních rozhodnutí, články ohledně střídavé péče a výchovy dítěte po rozvodovém řízení obecně.

Publisher: Hodina, Aleš

preview

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci - www.centrumlidskaprava.cz/archiv/bulletin [archived version]

Annotation (czech only): Bulletin Centra přidruženému k Mezinárodnímu politologického ústavu Masarykovy univerzity. Časopis je rozdělen do čtyř tématických okruhů: mezinárodní trestní soudnictví, evropský systém ochrany lidských práv, zahraniční politika a lidská práva, česká politika a lidská práva

Publisher: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

preview

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války - www.cdmp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Centrum pracuje na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), náplní práce je především důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav pro soudobé dějiny

preview

Centrum pro lidská práva a demokratizaci - www.centrumlidskaprava.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky nezávislé akademické instituce, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Obsahuje informace o lidských právech, pořádaných konferencích,součástí fulltextový měsíčník Bulletin.

Publisher: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

preview

Creative Commons Česká republika - www.creativecommons.cz [archived version]

Annotation (czech only): České stránky na podporu licencí Creative Commons. Informace o jejich vztahu k české legislativě, aktuálním dění, otázkách z praxe, typech licencí.

Publisher: Creative Commons ČR

preview

Časopis pro právní vědu a praxi - www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/ [archived version]

Annotation (czech only): Odborný právnický časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy, praktičtěji orientovaných příspěvků, informací z vědeckého života a recenzí. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Masarykova univerzita. Právnická fakulta

preview

Časopis Všehrd - casopis.vsehrd.cz [archived version]

Annotation (czech only): Nové, obnovené vydání časopisu Všehrd, který navazuje na historickou tradici a politického vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného

Publisher: Spolek českých právníků Všehrd

preview

Časopis zdravotnického práva a bioetiky - www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/ [archived version]

Annotation (czech only): Recenzovaný vědecký časopis obsahující teoretické studie a výzkumné práce zabývající se problematikou zdravotnického práva a bioetiky.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav státu a práva

preview

Česká advokátní komora - www.cak.cz [archived version]

Annotation (czech only): Zdroj obsahuje informace o České advokátní komoře, která je největší právnickou profesní organizací v České republice. Informace o organizaci, předpisy o advokacii, bulletin advokacie od roku 1994

Publisher: Česká advokátní komora

preview

Česká asociace dražebníků : ČAD - www.drazebnici.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky občanského sdružení, jehož cílem je zajištění efektivního systému ke zpeněžování movitého i nemovitého majetku. Informace o asociaci, veřejných dražbách, aktuality. Součástí je i sekce licitátoři.

Publisher: Česká asociace dražebníků

preview

Česká leasingová a finanční asociace - clfa.cz [archived version]

Annotation (czech only): Asociace se podílí na přípravě právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Informace o asociaci a charakteristika nebankovních finančních produktů, grafy a žebříčky vývoje na jejich trhu

Publisher: Česká leasingová a finanční asociace

1 2 3 4 5 6 7 8
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020