Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

Algoritmy.net : příručka vývojáře - www.algoritmy.net [archived version]

Annotation (czech only): Stránky o algoritmech, jejichž cílem je přinést přehled k nalezení řešení značné části netriviálních algoritmických problémů

Publisher: Mička, Pavel

preview

Archivum Mathematicum - emis.muni.cz/journals/AM/ [archived version]

Annotation (czech only): Čtvrtletně vycházející časopis v angličtině obsahující vědecké práce ze všech oblastí matematiky. Plné texty dostupné od roku 1992.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

preview

Brněnský korenspondenční seminář : BRKOS - ganymed.math.muni.cz/brkos/ [archived version]

Annotation (czech only): Stránky matematického korespondenčního semináře pro studenty středních škol zajímající se o matematiku. Součástí zajímavé studijní materiály, zadání i řešení příkladů a další

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta

preview

Česká matematická společnost : sekce Jednoty českých matematiků a fyziků - cms.jcmf.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o organizaci společnosti, aktivitách a soutěži vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti (SVOČ).

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká matematická společnost

preview

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, Integrální počet funkcí jedné proměnné - homel.vsb.cz/~s1a64/cd/ [archived version]

Annotation (czech only): Multimediální výukový text obohacený animacemi, interaktivními programy a testy. Obsahuje vysvětlení problematiky, řešené a neřešené příklady, kontrolní otázky a testy

Publisher: Šarmanová, Petra

preview

Dyskalkulie - dyskalkulie.webgarden.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o dyskalkulii, rady a náměty na konkrétní matematické problémy pro dyskalkuliky

Publisher: Horáčková, Hana

preview

Dyskalkulie a její reedukace - www.volny.cz/dyskalkulie/index1.htm [archived version]

Annotation (czech only): Diplomová práce informující o specifických vývojových poruchách učení, poruchách matematických schopností, reedukaci specifických poruch učení a také obsahující popis práce s dyskalkulickým žákem

Publisher: Křenková, Jitka

preview

Elektronické učebnice matematiky a fyziky - www.realisticky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky se věnují realistickému přístupu k výuce a navazují na stránky Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia. Součástí učebnice matematiky a fyziky pro SŠ a ZŠ.

Publisher: Krynický, Martin

preview

Fraktály - www.fractals.webz.cz [archived version]

Annotation (czech only): Ročníková práce Jiřího Vančury na téma fraktály, jejímž cílem je uvést čtenáře do prostředí fraktální geometrie a ukázat mu několik nejznámějších fraktálů

Publisher: Vančura, Jiří

preview

Fraktály a chaos - chaos.fraktaly.sweb.cz [archived version]

Annotation (czech only): Gymnaziální projekt Tomáše Sixty o fraktálech a chaosu. Součástí vysvětlení pojmů, informace o atraktorech, Mandelbrotově množině a dalším

Publisher: Sixta, Tomáš

preview

Hejného metoda - www.h-mat.cz [archived version]

Annotation (czech only): Výuka matematiky založená na metodě budování mentálních schémat podle prof. Milana Hejného. Součástí informace o metodě, semináře, kurzy, učebnice a pomůcky.

Publisher: H-mat

preview

IGeometry... : interaktivní geometrie pro každého - igeometry.cz [archived version]

Annotation (czech only): Učební pomůcka sloužící k pochopení některých geometrických pojmů vytvořená studentem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Publisher: Vančura, Jiří

preview

Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling - irafm.osu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky zabývající se teoretickým výzkumem a vývojem aplikací speciálních matematických metod v oblasti fuzzy modelování

Publisher: Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling

preview

Jednota českých matematiků a fyziků : JČMF - www.jcmf.cz [archived version]

Annotation (czech only): Jednota se podílí na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. Stránky informují o dění v jednotě a souvisejících aktivitách.

Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků

preview

Katedra aplikované matematiky - www.am.vsb.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

preview

Katedra aplikované matematiky - kap.fp.tul.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Publisher: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

preview

Katedra didaktiky matematiky - www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [archived version]

Annotation (czech only): Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

preview

Katedra matematiky - www.kma.zcu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o katedře, zaměstnancích, výuce, výzkumu, akcích a projektech na katedře. Součástí fotogalerie a závěrečné práce studentů.

Publisher: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Katedra matematiky

preview

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie - mdg.vsb.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o katedře, zaměstnancích a výuce. Součástí zajímavé studijní materiály týkající se matematiky.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

preview

Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace - kvaternion.fme.vutbr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Časopis zaměřený na matematické aplikace. Obsahuje odborné i populárně vědecké články, materiály ke studiu, pedagogické náměty, vybrané studentské práce.

Publisher: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

1 2 3
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020