Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

21století.cz - 21stoleti.cz [archived version]

Annotation (czech only): Populárně-naučný časopisu 21.století. Stránky obsahují aktuality a zajímavosti z oblasti techniky, vesmíru, přírody, medicíny, historie, architektury a objevů

Publisher: RF Hobby

preview

6. rámcový program EU : 2002 - 2006 - 6rp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informační materiály o uplynulém 6. rámcovém programu Evropské unie, prostřednictvím kterého bylo možno žádat o finanční podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Popis programu, tématické priority, možnosti zapojení malých a středních podniků, specifické aktivity

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

preview

Akademický bulletin - abicko.avcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Časopis obsahuje oficiální informace ze zasedání Akademické rady AV ČR a zasedání Rady vlády pro vědu a výzkum, články o vědeckých objevech, polemiky k situaci v AV ČR a vědecké obci v ČR i v zahraničí, reportáže a fotoreportáže z významných událostí, zprávy z tiskových konferencí a rozhovory se zahraničními vědci. Dostupný od roku 1998

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

preview

Akademie v centru pozornosti - ohrozeni.avcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Převážně kritické příspěvky k tématu způsobu podpory vědy a výzkumu z veřejných prostředků ve vztahu k financování Akademie Věd České Republiky a souvisejících vědeckých pracovišť

Publisher: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

preview

Akademie věd České republiky - www.cas.cz [archived version]

Annotation (czech only): Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Publisher: Akademie věd ČR

preview

Akademon : server pro technické inovace, dobrodružství poznání a nejnovější poznatky vědy - www.akademon.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace z oblasti technologických inovací a nejnovějších poznatků vědy

Publisher: Dvořák, Ondřej

preview

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. - amvis.cz [archived version]

Annotation (czech only): Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Publisher: Americké vědecké informační středisko

preview

Asociace knihoven vysokých škol České republiky - www.akvs.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky obsahují seznam členů asociace, aktivity, výroční zprávy, zprávy ze zahraničních cest, archiv pořádaných akcí od roku 1995

Publisher: Asociace knihoven vysokých škol ČR

preview

Asociace muzeí a galerií České republiky - www.cz-museums.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o událostech v českém muzejnictví, sdružení Asociace muzeí a galerií České republiky a rejstřík všech muzeí působících na území České republiky

Publisher: Asociace muzeí a galerií ČR

preview

Asociace pro podporu informačních center pro mládež v České republice - www.icmcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o informačních centrech pro mládež na území České republiky, metodika pro založení a koncepce rozvoje informačních center v České republice

Publisher: Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR

preview

Asociace výzkumných organizací : AVO - avo.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Publisher: Asociace výzkumných organizací

preview

Autogramy.cz - autogramy.cz [archived version]

Annotation (czech only): Bohatá fotogalerie podepsaných portrétů herců, hereček, držitelů filmové ceny Oscar, kosmonautů, hudebníků, sportovců a politiků

Publisher: Podolský, Ján

preview

Blog - Jaroslav Petr (bigbloger.lidovky.cz) - jaroslavpetr.bigbloger.lidovky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Weblog popularizátora vědy obsahuje články, které se zabývají společenskými dopady a etickými aspekty vědeckých objevů.

Publisher: Petr, Jaroslav

preview

Blognoviny - www.blognoviny.cz [archived version]

Annotation (czech only): Komentáře, publicistika ze všeobecných témat a reflexí. Převažuje tématika z oblasti internetu a software, státní a regionální politiky

Publisher: Blognoviny

preview

Brněnská muzejní noc - www.brnenskamuzejninoc.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o akci, zapojených muzeích, galeriích, doprovodných akcích a aktuálním dění. Součástí archiv akce od roku 2009.

Publisher: Moravská galerie

preview

Bulletin SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků - https://bulletinskip.skipcr.cz [archived version]

Annotation (czech only): Časopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků informuje o aktuálním dění ve svazu a v knihovnách a přináší články z oblasti knihovnictví a dalších příbuzných témat. Plné texty od roku 1999.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

preview

Carolina : zpravodajský servis studentů žurnalistiky FSV UK - carolina.fsv.cuni.cz [archived version]

Annotation (czech only): Studentský zpravodajský týdeník, který vychází od roku 1991 jako nejstarší české elektronické periodikum. Carolina vychází nepřetržitě a je jedním z výstupů předmětu Žurnalistická tvorba. Výuka se orientuje na rozvíjení tvůrčí činnosti studentů, kteří si osvojují zpravodajské postupy, učí se informace získávat, ověřovat, zpracovávat a zasazovat do širšího kontextu, než je obvyklé v praxi českých médií.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

preview

CBU International Conference Proceedings ... - ojs.journals.cz/index.php/CBUConference2013/ [archived version]

Annotation (czech only): Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Publisher: Central Bohemia University

preview

Cena Ď : českým mecenášům a dobrodincům - cena-d.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o výročních cenách udělovaných mecenášům, morálním vzorům a dobrodincům v ČR. Laureáti od roku 2010, informace o kolegiu, nominace. Součástí je fotogalerie z ceremoniálu udílení cen.

Publisher: Langer, Richard

preview

Central Bohemia University Publishing - ojs.journals.cz [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Publisher: Central Bohemia University

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020