Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

... až na dno zbořeného domu. - mum.sffh.info [archived version]

Annotation (czech only): Stránky s vlastní poezií a esejí My, děti Sítě.

Publisher: Mum alAthin

preview

A selection of Czech poems & lyrics, in English - vzjp.cz/basne.htm [archived version]

Annotation (czech only): Vlastní překlady vybraných českých autorů do angličtiny.

Publisher: Pinkava, Václav Z. J.

preview

A2 - advojka.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o společensko kulturním dění. Výběr příspěvků z tištěného časopisu. Eseje, analýzy, recenze.

Publisher: A2

preview

Akademie literatury české - www.akademielc.cz [archived version]

Annotation (czech only): Společenství spisovatelů, literárních vědců a kritiků snažících se o rozvoj české literatury. Každoročně udílí tři literární ceny: cenu Ladislava Fukse, cenu Boženy Němcové a cenu Karla Hynka Máchy. Součástí stránek informace o předávání a laudatia za spisovatele

Publisher: Akademie literatury české

preview

Akademie science fiction, fantasy a hororu - www.asffh.info [archived version]

Annotation (czech only): Stránky nezávislého sdružení odborníků na fantastický žánr věnující se zkoumání a hodnocení fantastických děl vydaných na českém a slovenském trhu. Přehledy udělených cen a orientační seznamy produkce za jednotlivé roky.

Publisher: Akademie science fiction, fantasy a hororu

preview

Alois Jirásek - www.aloisjirasek.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky věnované Aloisi Jiráskovi. Informace o jeho životě, díle, rozsáhlá doplňková fotogalerie, výroky slavných.

Publisher: Kadeřábek, Aleš

preview

Aluze.cz : revue pro literaturu, filozofii a jiné - aluze.cz [archived version]

Annotation (czech only): Revue pro současnou literaturu a filozofii. Poezie, próza, studie, glosy, recenze

Publisher: Univerzita Palackého. Katedra bohemistiky

preview

Annual of Language & Politics and Politics of Identity : ALPPI - alppi.eu [archived version]

Annotation (czech only): Recenzovaný časopis v angličtině zabývající se jazykovou politikou a politickou identitou, obsahuje původní vědecké práce.

Publisher: Univerzita Karlova. Institut politologických studií

preview

Asociace konferenčních tlumočníků v České republice - www.askot.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky profesní výběrové asociace. Informace o asociaci, tlumočení, zásadách práce, aktuality a seznam členů asociace.

Publisher: Asociace konferenčních tlumočníků v ČR

preview

Asociace metodiků : AMATE - www.amate.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky sdružení zabývající se zdokonalením výuky cizích jazyků na všech typech škol v ČR. Informace o sdružení, konferencích, projektech a aktuálním dění.

Publisher: AMATE

preview

Asociace spisovatelů - asociacespisovatelu.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky asociace, která vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž.

Publisher: Asociace spisovatelů

preview

Asociace středoškolských češtinářů - ascestinaru.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky asociace sdružující středoškolské učitele češtiny. Informace o asociaci, odborné i další články, poradna. Součástí jsou obsahy a abstrakta časopisu Český jazyk a literatura

Publisher: Asociace středoškolských češtinářů

preview

Asociace učitelů španělštiny : AUŠ-APE - www.aus-ape.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky asociace sdružující vyučující španělštiny všech typů a stupňů škol. Informace o asociaci a jejích aktivitách. Součástí je bulletin.

Publisher: Asociace učitelů španělštiny

preview

Astronaut v moři - astronautvmori.blogspot.cz [archived version]

Annotation (czech only): Blog věnovaný původní české a do češtiny přeložené literatuře, která nevychází u velkých nakladatelství a která je často vydávána vlastním nákladem.

Publisher: Klontza-Jaklová, Věra

preview

Autorské medailony - www.okpb.cz/webit/index.php?set=dokument~cze~false&doc=medailony [archived version]

Annotation (czech only): Autorské medailony významných literárních osobností se vztahem k Opavě a okolí

Publisher: Knihovna Petra Bezruče

preview

BiblioHelp : léčba knihou - www.bibliohelp.cz [archived version]

Annotation (czech only): Biblioterapeutický průvodce s anotacemi knih, které mohou pomoci při řešení konkrétních problematických životních situacích

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

preview

Bohema : česko-polský kulturně-literární časopis - bohema.terramail.pl [archived version]

Annotation (czech only): Informace o kulturně-literárním dění v česko-polském jazykovém prostředí. Ukázky tvorby, recenze, eseje

Publisher: Kępski, Piotr

preview

Bohoušek.cz : foglarovský magazín - bohousek.cz [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky přinášející příspěvky zajímavostí souvisejících s životem a dílem spisovatele Jaroslava Foglara

Publisher: Lebeda, Milan

preview

Centrum Detektivky - www.centrum-detektivky.cz [archived version]

Annotation (czech only): Detektivní žánr v literatuře, filmu a rozhlasových hrách. Součástí zdroje recenze, ocenění a další zajímavosti.

Publisher: Cermanová Lucie

preview

COOLna - svoboda.bloguje.cz [archived version]

Annotation (czech only): Blog s povídkami, poezií a příspěvky o každodenním životě.

Publisher: Hapalová, Petra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020