Webarchiv content

About archive

Facts

Harvesting began on 3/9/2001.

Subject directorypreview

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica - chemie.upol.cz/aupo/ [archived version]

Annotation (czech only): Elektronický recenzovaný časopis obsahující články z oblasti analytické chemie, biochemie, biofyzikální chemie, vzdělávání v oblasti chemie, výpočetní chemie, chemie životního prostředí, anorganické chemie, makromolekulární chemie, organické a fyzické chemie. Články jsou v anglickém jazyce

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta

preview

Alfred Bader : chemist and art collector - www.alfred-bader.cz [archived version]

Annotation (czech only): Biografie mecenáše mladých českých chemiků v oblasti organické a biologické chemie. Informace o držitelích grantu. Součástí je i fotogalerie věnovaná Alfredu Baderovi

Publisher: Damborský, Jiří

preview

Analytická chemie - odměrná analýza - is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/chemie/web/index.html [archived version]

Annotation (czech only): Výukové materiály z oblasti analytické chemie zaměřené na provádění odměrné analýzy nebo-li titrace a zpracování získaných výsledků

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

preview

C.H.E.M.I.S.T.R.Y. - www.richtera.cz/chemistry/ [archived version]

Annotation (czech only): Zdroj obsahuje ukázky z publikační práce chemika Lukáše Richtery působícího na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Součástí jsou studijní materiály k seminářům a cvičením z obecné a anorganické chemie a metodické informace o poskytnutí první pomoci v případě ohrožení lidského zdraví chemickými látkami.

Publisher: Richtera, Lukáš

preview

Collection of Czechoslovak Chemical Communications - cccc.uochb.cas.cz [archived version]

Annotation (czech only): Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

preview

Czech Aerosol Society : CAS - cas.icpf.cas.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky společnosti, která sdružuje vědce a podporuje výzkum aerosolů. Informace o společnosti, konference a aktuality.

Publisher: Česká aerosolová společnost

preview

Česká společnost chemická - www.csch.cz [archived version]

Annotation (czech only): Stránky odborné společnosti zastupující zájmy a aktivity chemiků v České republice. Informace o historii a členství, stanovy a etický kodex, zprávy o činnosti.

Publisher: Česká společnost chemická

preview

E-ChemBook.eu : multimediální učebnice chemie - www.e-chembook.eu [archived version]

Annotation (czech only): Multimediální vzdělávací portál, který má sloužit jako učebnice a příručka chemie pro studium na středních školách a k přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám. Chemické názvosloví, úlohy, periodické tabulky a další.

Publisher: Břížďala, Jan

preview

EPR-spektroskopie - cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/epr/ [archived version]

Annotation (czech only): Informace o spektroskopii elektronové paramagnetické rezonance (EPR). Podstata jevů, důraz na izotropní hyperjemnou interakci jednoho nepárového elektronu s magnetickými jádry a na vysoce rozlišená EPR-spektra radikálů v roztocích

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav chemie

preview

Fakulta chemicko-technologická : Ústav organické chemie a technologie - www.upce.cz/fcht/uocht.html [archived version]

Annotation (czech only): Stránky vědeckého ústavu. Informace o ústavu, zaměstnancích, vědecké a výzkumné činnosti.

Publisher: Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická. Ústav organické chemie a technologie

preview

H2WEB - vodik.czweb.org [archived version]

Annotation (czech only): Webové stránky zaměřené na vodík a celý jeho životní cyklus (výroba, skladování, doprava a spotřeba), na bezpečnost vodíkových technologií a jeho využití (automobilový průmysl, palivové články, ekologie)

Publisher: Kotek, Luboš

preview

High performance liquid chromatography - hplc.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o analytické separační technice High performance liquid chromatography (HPLC). Naleznete zde teorii chromatografického procesu, doporučené tipy a triky, užitečné tabulky. Nemalá část webu je zaměřena i na validaci této analytické metody

Publisher: Douša, Michal

preview

Chemagazín - www.chemagazin.cz [archived version]

Annotation (czech only): Odborné technické články týkající se výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení

Publisher: Chemagazín

preview

Chemická olympiáda - natur.cuni.cz/cho/ [archived version]

Annotation (czech only): Informace o chemické olympiádě, jednotlivé ročníky včetně minulých, organizační řád a aktuality

Publisher: Ústřední komise Chemické olympiády

preview

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - https://www.natur.cuni.cz/chemie/ [archived version]

Annotation (czech only): Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

preview

Chemické objekty 3D - chemie3d.wz.cz [archived version]

Annotation (czech only): Databáze 3D chemický objektů vytvořených v programu Ghemical a CINEMA 4D R6 CE (formát .vrml) z následujících oblastí: krystalové mřížky, stereochemie, elektronové orbitaly, aparatury, anorganická chemie, komplexní chemie, organická chemie a biochemie

Publisher: Mucha, Martin

preview

Chemické pokusy - hravě i doma - www.chempokusy.webzdarma.cz [archived version]

Annotation (czech only): Pracovní a metodické listy k základním chemickým pokusům. Součástí je i jejich fotogalerie

Publisher: Marešová, Jitka

preview

Chromatografie - chemie.jiriurban.cz [archived version]

Annotation (czech only): Informace o chromatografii (dělící metodě, která se zabývá rozdělením složitých směsí látek na jednotlivé složky a jejich následnou identifikací). Použití chromatografie v praxi, aktuality z oblasti vývoje metodiky, výkladový chromatografický slovník

Publisher: Urban, Jiří

preview

Inertizace dusikem v dolech - homen.vsb.cz/~ada70/Nitrogen/cz/ [archived version]

Annotation (czech only): Stránky popisují možnost prevence důlních požárů a výbuchů pomocí dusíku. Popsány jsou případy v České republice, ale také v dalších zemích, např. ve Francii, Německu, Ukrajině apod.

Publisher: Adamus, Alois

preview

Ion Exchange Letters - iel.vscht.cz [archived version]

Annotation (czech only): Recenzovaný elektronický časopis v angličtině zaměřený na oblast iontové výměny, sorpce a interakcí kovů a ligandů. Obsahuje plné texty článků.

Publisher: VŠCHT. Ústav energetiky

1 2 3
WebArchiv
Contact: webarchiv@nkp.cz
Last update: 26/11/2020